فایل های دسته بندی فیزیک - صفحه 1

قانون بقای انرژی

انرژی هیچ ‌گاه از بین نمی‌رود، فقط از شکلی به شکل دیگر تغییر میکند ، اما ماهیت کل ین اصل به مهندسان ودانشمندان و محققان اجازه داد تا سامانه نیرویی را طراحی کنند که به شما اجازه روشن کردن خانه‌اتان را می‌دهد

قیمت : 5,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل